på gång 2017
Under år 2016 hade jag ovanligt många utställningar, 2017 blir annorlunda.

Jag har börjat arbetet med ett lite större uppdrag, Fågelbarn. Jag ska göra fem bronsskulpturer till en park i Oskarshamn.
Det kommer att ta all min uppmärksamhet en tid framöver. Jag utför dem i trä för att sedan låta gjuta dem i brons.
Arbetet sker parallellt på alla fem, väl på plats ska de utgöra en enhet även om de är utspridda längs ett gångstråk.Dags att lämna över till bronsgjutaren!