små varelser i Trelleborgs stadspark

Våren och försommaren 2009 placerades 6 bronsskulpturer samt
ett antal fiaspelpjäser ut permanent i Trelleborgs stadspark.
De är alla baserade på mina småskulpturer av trä.
I det här utförandet är de sittande figurerna c:a 80 cm höga.
Till vänster om figuren som håller fiapjäserna syns den liggande figuren.
I den riktning förgrundsgestalten blickar finns skulpturen med uppsträckta armar och den som håller sig om huvudet.