offentliga uppdrag

Arbeten för inomhus- och utomhusmiljö av olika karaktär.

Nyare offentliga uppdrag, -05 och framåt har egna underrubriker.
Ett urval tidigare uppdrag finns samlade under "äldre uppdrag".